उत्खनन / डामर पेभरको लागि नयाँ विकसित रबर ट्र्याक प्याडहरू

रबर प्याड एक प्रकारको रबर र्याकको सुधारिएको र विस्तारित उत्पादन हो, ती मुख्य स्टिल ट्र्याकमा स्थापना गर्न सुरू हुन्छन्, यसको चरित्र स्थापना गर्न सजिलो हुन्छ र सडकको सतहलाई नोक्सान गर्दैन। 

अनुप्रयोगको दायरा:

उत्खनन, पेभर, ट्रयाक्टर, लोडिंग मेशीनरी, गैर उत्खनन मेसिनरी, ग्रास मेशीनरी, ड्रिलिंग मेशीनरी ……

रबर प्याड प्रकार

१. बोल्ट-अन: यदि तपाईंको अवस्थित इस्पात प्याडमा प्रि-ड्रिल प्वालहरू छन् भने काम गर्नुहोस्

२. क्लिप-अन: क्लिपहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन प्याडको वरिपरि लपेट्नुहोस् र प्याडको धेरै शैलीहरूसँग काम गर्नुहोस्।

Cha. चेन-अन: बोल्ट सिधा चेनमा कि त त्यहाँ कुनै ट्रिपल-ग्रूजर जुत्ता सम्मिलित छैन

 R}{U2U05@%`11GZ@}KN3O`V

बोल्ट-मा उत्पादन हामी आपूर्ति गर्न सक्छन्

बोल्ट-अन

प्रकार  पिच h L * W * H बोल्ट D * d
230BA 90 15 २0० * *० *। 35 M12 * 25 १ 150० * ०
230BB 101 16 २0० * *० *। 37 M12 * 25 १ *० * ०
२0० बीबीसी 101 16 २0० * *० *। 37 M12 * 25 १ 150० * ०
250 बी 101 16 २ *० * *० *। 37 M12 * 25 २०० * ०
300BA 101 16 300 * 70 * 37 M12 * 25 २०० * ०
300BB 101 16 300 * 70 * 37 M12 * 25 २०० * ०
BA 350० बीए 101 16 * 350० * *० *। 37 M12 * 25 २०० * ०
B 350० बीबी 101 16 * 350० * *० *। 37 M12 * 25 २ *० * ०
BC 350० बीबीसी 135 14 * 350० * १०6 *। 37 M12 * 25 २ *० *। 46
B 350० बीडी 135 14 * 350० * १०6 *। 37 M12 * 25 २ 0 ० *। 46
380BA 135 14 8080० * १०6 *। 37 M12 * 25 300 * 46
400BA 135 14 *०० * १०6 *। 37 M12 * 25 300 * 46
400BB 135 18 *०० * १०6 *। 44 M12 * 25 300 * 46
400 बीबी 135 14 *०० * १०6 *। 37 M12 * 25 300 * 46
400BD 140 18 *०० * ११ * *।। M14 * 25 300 * .२
400BE 140 18 *०० * ११ * *।। M14 * 25 * 350० * .२
450BA 135 14 5050० * १०6 *। 37 M12 * 25 * 350० *। 46
50B० बीबी 154 20 5050० * १२4 *। 47 M14 * 25 * 350० *। 58
5050० बीबीसी 154 20 5050० * १२4 *। 47 M14 * 25 * 350० *। 58
450BD 140 18 5050० * ११ * *।। M14 * 25 * 350० * .२
475BA 171 20 0 47० * १66 *। 54 M16 * 30 * 350० * .०
500BA 171 20 *०० * १66 *। 54 M16 * 30 *०० * .०
500BB 175 26 *०० * १२6 *। 58 M16 * 30 *०० *। 57
600 बी 190 26 *०० * १ *० *। 67 M20 * 35 *०० *।
600BB 171 20 *०० * १66 *। 54 M16 * 30 *०० * .०
700BA 171 20 700 * १66 *। 54 M16 * 30 *०० * .०
२००BP   0 २०० * 95 * * .० M14 १ *० * ०
२0०BP १55.। 22 २0० * १ *० * .० M14 २०० *। 57
300BP १55.। 22 300 * १ *० *। 55 M14 220 * 57
B 350० बीपी १55.। 22 * 350० * १ *० *। 55 M14 २0० *। 57
400BP १55.। 22 *०० * १ *० * .० M14 300 * 57
२0०BN 140 18 २0० * १२० * .० M14 १ 190 ० * .२
300BN 158 18 300 * १ *० * .० M14 २77 *। 57
२0०BM 140 18 २0० * १२० * .० M14 २०० *। 55
300BM 158 18 300 * १ *० * .० M14 १77 *। 54
300B2 १55.। 18 300 * १ *० * .० M14 २२० * ०
300B4 १55.। 18 300 * १ *० * .० M12 २२० *। 45
320B2 १55.। 18 20२० * १ *० * .० M14 २२० * ०
320B4 १55.। 18 20२० * १ *० * .० M12 २२० *। 45
B 350० बी २ १55.। 18 * 350० * १ *० * .० M14 २0० * ०
B 350० बी १55.। 18 * 350० * १ *० * .० M12 २0० *। 45
260BL   0 २0० * १55 *।। M12 २55 * .०
310BL   0 10१० * १55 *।। M7 / 16 २44 * .०
5 355BL   0 5 355 * १55 *।। M7 / 16 5२5.। * .०

ff


पोष्ट समय: जुन-१२-२०२०